Budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Radomiu

TERMIN REALIZACJI

Maj 2022 – Styczeń 2023

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Metal Gret, ul. Henryka Dąbrowskiego 5, 26-604 Radom

NAZWA ZAMÓWIENIA, KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem realizacji jest budowa budynku handlowo – usługowego przy  Al. Wojska Polskiego w Radomiu. Budynek zaprojektowany został jako jednokondygnacyjny. W parterze budynku zostało wydzielonych pięć lokali handlowo – usługowych wraz z pomieszczeniami socjalnymi i gospodarczymi. W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną powierzchnie biologicznie czynne, powierzchnie utwardzone (ciągi pieszo – jezdne, chodniki, parkingi oraz miejsca gromadzenia śniegu) oraz 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.  Częścią kompleksu będzie również budynek handlowo-magazynowy z częścią biurowo socjalną. Dla w/w obiektu zaprojektowano również infrastrukturę techniczną tj. hydrant zewnętrzny, wewnętrzną instalację wodociągową, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, wewnętrzną linię zasilającą nn ziemnego odcinka wewnętrznej instalacji gazu wraz z punktem redukcyjno – pomiarowym, oświetleniem terenu oraz instalacją teletechniczną.

Dane powierzchniowe dla budynku handlowo-usługowego:

  • Kubatura: 11 444,58 m3;
  • Powierzchnia zabudowy: 1 890,60 m2;
  • Powierzchnia użytkowa: 1 812,40 m2

Dane powierzchniowe dla budynku handlowo-magazynowego z częścią biurowo-socjalną:

  • Kubatura: 6 500 m3,
  • Powierzchnia zabudowy: 987 m2;
  • Powierzchnia użytkowa: 955,50 m2

Masz dodatkowe pytania? skontaktuj się z nami