INWESTYCJA HALA BIZON w Tomicach etap II

TERMIN REALIZACJI

Luty 2022 – Listopad 2022

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

BIZON INT SP. Z O.O. Tomice, ul. Europejska 4

NAZWA ZAMÓWIENIA, KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Rozbudowa zakładu BIZON INT SP. Z O.O. W Tomicach

Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią socjalno – biurową (w ramach rozbudowy istniejącego zakładu) w zakresie:

  • Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej;
  • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku hali produkcyjno – magazynowej;
  • Rozbudowa istniejącego budynku magazynowego;
  • Budowa obiektów: wiata na odpady, zbiornik wody przeciwpożarowej, dwie wagi najazdowe, zbiornik buforowy wody opadowej;
  • Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: placów, dróg, parkingów, chodników;
  • Budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej kablowej SN i NN, oświetleniowej i niskoprądowej
  • Powierzchnia użytkowa: 4 640,49 m2
  • Powierzchnia całkowita: 4 739,01 m2

Masz dodatkowe pytania? skontaktuj się z nami