Inwestycja Hala BIZON w Tomicach

Termin realizacji

16 września 2021 – 28 luty 2022

Nazwa zamawiającego

BIZON INT SP. Z O.O. Tomice, ul. Europejska 4

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Rozbudowa zakładu BIZON INT SP. Z O.O. W Tomicach

Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (wykonanie konstrukcji żelbetowej oraz roboty murarskie – płyta fundamentowa, słupy, belki, ściany i stropy żelbetowe, ściana przeciwpożarowa murowana z usztywnieniem trzpieniami i wieńcami żelbetowymi)

Budynek posiadać będzie jedną kondygnację naziemna – halę wysokiego składowania, pomieszczenie korytarza przenośnika głównego oraz pomieszczenia rozdzielni NN.

Powierzchnia hali produkcyjno-magazynowej – 3536,75m2

Masz dodatkowe pytania? skontaktuj się z nami