Hala Agencja Rozwoju Przemysłu- Radom, ul. Kielecka

Termin realizacji

29.05.2019 – 31.01.2020

Nazwa zamawiającego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Dokończenie budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w dwóch segmentach A i BC wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Radomiu przy ul. Kieleckiej/Inwestycyjnej.

Główna konstrukcja nośna żelbetowa ze stalową konstrukcją dachu. Elementy żelbetowe konstrukcji to fundamenty, słupy żelbetowe prefabrykowane oraz wylewane. W skład konstrukcji stalowej dachu wchodzą kratownice, stężenia rurowe i prętowe, płatwie dachowe zimnogięte. Pokrycie dachu blachą trapezową mocowaną do płatwi zimnogiętych. Obudowa ścian oparta bezpośrednio na konstrukcji głównej –słupach żelbetowych oraz uzupełniających słupkach stalowych. Wewnątrz gabarytu głównej hali została wydzielona dwukondygnacyjna część socjalno-biurowa o konstrukcji murowanej, której stropy zaprojektowano z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych.

  • Kubatura: segm A: 44 450,68m3 segm. BC: 51 041,20 m³
  • Pow. zabudowy: segm.A: 5 440,72 m2 segm. BC: 5 104,12 m2
  • Pow. użytkowa: segm. A: 5 645,90 m² segm. BC: 5 294,16 m2
  • Ilość miejsc postoj: segm.A: 65 segm. BC: 140
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: hala – 1 część socjalno-biurowa – 2

Masz dodatkowe pytania? skontaktuj się z nami