Hala SUPERSAM- Warszawa ul. Puławska

Termin realizacji

07.07.2007 – 31.01.2008

Nazwa zamawiającego

JUVENES Sp. z o. o. Warszawa

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku Tymczasowej Hali Sklepowej SUPERSAM wraz z towarzyszącymi obiektami technicznymi.

Masz dodatkowe pytania? skontaktuj się z nami